คลินิกผู้สูงอายุ

           

ให้บริการตรวจรักษาพยาบาล คัดกรองผู้เข้ารับบริการตามภาวะสุขภาพ บริการคลินิกผู้สูงอายุ

 

ธาราบำบัด

ธาราบำบัด หรือ Hydrotherapy เป็นรูปแบบหนึ่งของวิธีการรักษาทางกายภาพบำบัด

ห้องอบสมุนไพร

ด้วยคุณค่าของสมุนไพรไทย ในการบำรุงรักษาร่างกายและผิวพรรณ

รายละเอียด

โปรแกรมการฝึกอบรม

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการโครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้สูงอายุ

รายละเอียดโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี

   ข่าวสระธาราบำบัดที่ออกอากาศ 

        mail  ข่าวเพื่อสื่อมวลชน สำนักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข อ่านต่อ... ​ .

       mail   ครอบครัวข่าว 3 "อควายิมธาราบำบัด ทางเลือกใหม่การออกกำลังกายผู้สูงอายุ" ออกอากาศวันที่ 17 กันยายน 2558 เวลา 10.00น.

        mail  ข่าวหนังสือพิมพ์มติชนออนไลน์ สกู้ปข่าวสั้น ใช้ ′ธาราบำบัด′ รักษาข้อเข่าเสื่อมผู้สูงวัย ผลวิจัยพบช่วยฟื้นฟู ลดปวดได้ดี อ่านต่อ ...

        mail  ช่าวช่อง family news today รายงานพิเศษ ... อควายิมธาราบำบัด ออกอากาศวันที 16 กันยายน 2558 เวลา 14.26น. อ่านต่อ...

        mail  คลิปข่าว ช่วงเก็บตกจากNation สกู้ปข่าว "สธ.ใช้ธาราบำบัดฟื้นฟูผู้สูงวัยข้อเข่าเสื่อม" แห่งเดียวในประเทศ ได้ผลดี เร่งขยายผล 

        mail  ข่าวเช้า NBT "กระทรวงสาธารณสุขนำร่องธาราบำบัดเพื่อผู้สูงอายุ" ออกอากาศวันที่ 15 กันยายน 2558

        mail  สำนักข่าว ASTV นำเสนอสกู้ปข่าวสั้น "โปรแกรมออกกำลังกาย “ธาราบำบัด” ช่วยเพิ่มกล้ามเนื้อผู้สูงอายุอ้วนเข่าเสื่อม" อ่านต่อ ...

        mail ข่าว Nation สกู้ปพิเศษ เรื่อง "ผู้สูงอายุใช้ยาปริมาณมากอันตรายต่อร่างกาย" อ่านต่อ ....

        mail รายการทันข่าวสาธารณสุข ตอนที่ 98 ธาราบำบัด ฟื้นฟูผู้สูงวัยข้อเข่าเสื่อม ออกอากาศวันที่ 19 กันยายน 2558 ชมคลิป

        mail รายการ ตู้ ปณ.ข่าว 3 ธราราบำบัด ออกอากาศวันที่ 6 เมษายน 2559 ชมคลิป

 

VDO แนะนำ โรงพยาบาล

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในภูมิภาคอาเซียนด้านธาราบำบัด

ลงทะเบียน คลิก!!      ตรวจสอบผลการลงทะเบียน คลิก!!
 Download เอกสารการบรรยายโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในภูมิภาคเซียนด้านธาราบำบัดฯ 27-29 เม.ย.59 คลิก!!
 

News

 “งานบริการผู้ป่วยใน รับดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะฟื้นฟู และผู้สูงอายุที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสภาพ” อ่านต่อ...